Duurzaam meerjarenonderhoudsplan

Adviseren

Opleiden

Duurzaamheid

DMJOP

Deze “planning” is een combinatie van het maatwerkadvies en de MeerJarenOnderhoudsPlanning. Het rapport geeft u een overzicht van alle onderhoud en herstelwerkzaamheden die worden geadviseerd tijdens de looptijd van deze planning.

Adviseren

In een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) worden alle verwachte kosten voor (groot) onderhoud van het gebouw in kaart gebracht. Ook kunt u door ons een Duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan (DMJOP) laten opstellen. Dit plan bevat ook verbetermaatregelen ten aanzien van duurzaamheid. Daarbij richten wij ons op energiezuinigheid en het binnenklimaat. Denk hierbij aan thermisch comfort en luchtkwaliteit.

Het verschil tussen een MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan) en een DMJOP is dat de DMJOP meer rekening houdt met duurzame ontwikkelingen. Indien er een installatie vervangen dient te worden, kiest men dan voor een duurzame variant. Ook wordt er gekeken naar hoe er zo efficient mogelijk omgegaan kan worden met materiaal.

Duurzaamheid en energiebesparing krijgen steeds meer aandacht. Een goed voorbeeld hiervan is de invoering van de energielabel C-plicht voor kantoren. Ook krijgt het klimaatakkoord steeds meer aandacht. Daarom is het goed om u af te vragen welke investeringen er gedaan kunnen worden om energiebesparing te realiseren. Naast de verplichting geeft dit ook zakelijke voordelen.

Duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan (DMJOP)

Indien de MJOP wordt opgesteld of geactualiseerd, is het een uitstekende gelegenheid om eens na te denken over een DMJOP. De duurzame variant, de DMJOP, kan namelijk grote voordelen bieden, namelijk de levensduur van de utiliteit en een verlaging van de totale exploitatielasten.

In plaats van gewoonweg het onderhoudsplan te volgen, maakt u in een DMJOP per gebouwelement of gebouwgebonden installatie een bredere, meer duurzame afweging. Niet alleen op investerings- en onderhoudskosten, maar ook op exploitatiekosten. Zo komen bij het maken of actualiseren van DMJOP’s alternatieve technieken of producten in beeld die anders buiten beschouwing zouden blijven. Componenten met een zeer slecht energetisch rendement of hoge onderhoudskosten kunt u eerder laten vervangen.

Daarna wordt er een calculatie opgesteld voor de onderhoudskosten. Meestal wordt de calculatie opgesteld voor 15 jaar of langer. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de wensen van de eigenaar (of eigenaren) en welke verbeteringen de voorkeur genieten.

Aan de hand van deze calculatie kunt u direct zien welke onderhoudskosten er gaan komen en welke financiële gevolgen dit met zich meebrengt.

Opleiden

De veranderingen in wet- en regelgeving maken het voor u ingewikkeld om exact te weten waar u aan toe bent. U wilt graag een compleet beeld van de gehele verduurzamingsopgave in hoofdlijnen of juist alles leren over de nieuwe opnamemethodiek.

Helix Academy biedt opleidingen aan voor iedereen die in zijn functie te maken krijgt met het verduurzamen van vastgoed. Kijk op de website van onze opleider Helix Academy voor alle opleidingen betreft verduurzamen.