NEN 2767 conditiemeting

Zicht op de technische staat van uw vastgoed

NEN 2767 Conditiemeting

Met de norm NEN 2767 conditiemeting kan de technische staat van bouw- en installatieonderdelen op een objectieve manier worden vastgelegd door het eenduidig uitvoeren van gebouw- en infra-inspecties.

Op basis van de gesignaleerde gebreken kunnen onderhoudskosten en risico´s in beeld worden gebracht. U als opdrachtgever kan op basis van de resultaten van deze conditiemeting uw prioriteiten stellen voor het uit te voeren onderhoud.

Leren

U kunt NEN 2767 conditiemeting door uw eigen inspecteurs laten doen. Wij bieden hiervoor NEN 2767 en BOEI opleidingstrajecten voor alle disciplines via Helix Academy. U kunt kiezen voor open trainingen of voor coaching in uw eigen praktijksituatie.

Inspecteren

Onze NEN 2767 gecertificeerde inspecteurs, die beschikken over de nodige certificaten zoals Hobéon/Sertum/NVDO/BOEI en kunnen voor u voor elke discipline een conditiemeting uitvoeren. Wij werken met allerlei onderhoudspakketten werken, zoals O-Prognose, Planon en Vastware.

Daarnaast is Helix Technisch Advies betrokken als rapporteur van de NEN-norm NEN 2767.

Adviseren

Vanuit de NEN 2767 conditiemeting stellen we een overzicht op met gebreken aan bouwdelen en installaties. Tevens worden de risico’s bij uitstel van onderhoud aangegeven. Vervolgens kan op basis van gewenste onderhoudsniveaus (kwaliteit en te accepteren risico’s) een meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld.

Hierin zijn de te verwachten onderhoudskosten op korte en lange termijn opgenomen.

Helix Technisch Advies voert voor haar opdrachtgevers de volgende dienstverlening uit:

  • Begeleiding en ondersteuning bij het uitvoeren van NEN 2767 inspecties door gecertificeerde inspecteurs;
  • In staat met diverse softwarepakketten te werken, zoals O-Prognose, Planon en Vastware;
  • Begeleiding en ondersteuning bij het inkopen van conditiemeting en het opstellen van de vraagspecificatie;
  • Ondersteuning bij het opstellen van lange termijn onderhoudscontracten op basis van kwaliteit specificaties;
  • Vertalen van strategische doelen van het geïnspecteerde vastgoed naar een beleidsmatig advies;
  • Opleiden en trainingen medewerkers in de theorie, werkwijze en praktijk.

Gerelateerde projecten

Experts

Peter van der Landen
06 20 27 49 81
Stuur een e-mail

Sander Kik
06 49 49 55 19
Stuur een e-mail

Maarten Jurgens
06 13 74 61 04
Stuur een e-mail