Meerjarenonderhoudsplanning

Stem uw jaarlijkse onderhoud goed af op de werkelijke behoefte

Goed beheer van gebouwen of infra-objecten vraagt inzicht in de technische staat. Met een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) krijgt u inzicht in de onderhoudskosten op korte (komende vijf jaar) en lange termijn. Op basis van beschikbare budgetten en in de MJOP aangegeven risico’s kunt u beslissingen nemen over de omvang en het tijdstip van het uitvoeren van noodzakelijke onderhoudsactiviteiten.

 

Individuele wensen van opdrachtgever worden meegenomen in MJOP

Vooraf bespreken wij welke informatie u wenst te hebben. Zo is het van belang om te weten of u een MJOP wenst van het bouwkundig en/of installatietechnische deel. Ook is van invloed om wat voor type gebouw het gaat. Het opstellen van een MJOP voor een school moet op een andere wijze worden aangepakt dan voor een monument of een industrieel object. Ook is het belangrijk om te weten op welk detailniveau u het MJOP opgeleverd wilt krijgen, zodat u de informatie op het gewenste bouwdeel niveau in uw MJOP terug kunt vinden.

Leren

De basis van een MJOP is de NEN 2767 conditiemeting. Als de methode goed wordt toegepast, zijn de uitkomsten bij alle inspecteurs gelijk; het maakt niet uit wie de inspectie uitvoert. U kunt kiezen dit door uw eigen inspecteurs te laten doen. Wij bieden hiervoor diverse opleidingstrajecten via Helix Academy.

Inspecteren

De betrouwbaarheid van de meerjarenonderhoudsbegrotingen is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de achterliggende inspectiegegevens. Wij hebben bouwkundige en installatietechnische NEN 2767 gecertificeerde inspecteurs, die beschikken over de nodige certificaten zoals Hobéon/Sertum/NVDO/BOEI.
Daarnaast is Helix Technisch Advies betrokken als rapporteur van de NEN-norm NEN 2767.

Adviseren

Vervolgens geeft een meerjarenonderhoudsplanning, bij bepaalde aannamen en bij het voorgenomen onderhoudsniveau, voor meerdere jaren inzicht in de benodigde financiële middelen. Vanuit de meerjarenonderhoudsplanning kan de afstemming plaatsvinden tussen de beschikbare financiële middelen en de uitvoering van de gewenste onderhoudsactiviteiten.

Helix Technisch Advies voert voor haar opdrachtgevers de volgende dienstverlening uit:

  • Begeleiding en ondersteuning bij het uitvoeren van NEN 2767 of RVB-BOEI inspecties door gecertificeerde inspecteurs;
  • Begeleiding en ondersteuning bij het inkopen van conditiemeting en het opstellen van de vraagspecificatie;
  • Ondersteuning bij het opstellen van lange termijn onderhoudscontracten op basis van kwaliteit specificaties;
  • Vertalen van strategische doelen van het geïnspecteerde vastgoed naar een beleidsmatig advies;
  • Opleiden en trainingen medewerkers in de theorie, werkwijze en praktijk.

Gerelateerde projecten

Experts

Maarten Jurgens
06 13 74 61 04
Stuur een e-mail

Sander Kik
06 49 49 55 19
Stuur een e-mail

Maarten van Vliet
06 12 81 54 16
Stuur een e-mail