Monumenten

Adviseren

Inspecteren

Erfgoed

Hieronymushuis te Utrecht

Kennis en kunde projectleden afdeling Erfgoed

Helix Advies heeft jarenlange ervaring in het inspecteren en adviseren in beheer- en onderhoudsvraagstukken van bestaand vastgoed. Helix voert NEN 2767 conditiemetingen uit voor onder andere (Rijks-)overheidsinstanties, gemeenten, VvE’s en beleggers die divers Rijks- of gemeentelijk monumentaal vastgoed in hun bezit hebben. Deze monumenten hebben (vanuit oorsprong) diverse gebruiksfuncties, waaronder religieuze gebouwen, boerderijen, molens tot woningbouwcomplexen. De conditiemetingen zijn gericht op het in kaart brengen van het dagelijks en planmatig onderhoud. Op basis van deze conditiemetingen stellen we meerjarenonderhoudsplannen op.

Naast het uitvoeren van inspecties adviseren we in onderhoudsbeleid, onderhoudsplannen, bouwtechnische vraagstukken (bouwgebreken), brandveiligheid en installatietechniek. We ondersteunen opdrachtgevers in het gehele onderhoudstraject waaronder de technische opname, projectvoorbereiding, prijsvorming, uitvoeringsbegeleiding en oplevering.

Helix Advies heeft een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO-9001. Hierdoor is onze kwaliteit van dienstverlening gewaarborgd. We zijn gewend om gevraagd en ongevraagd advies te leveren aan onze opdrachtgevers.

Peter van der Landen

Senior-adviseur vastgoed, Peter van der Landen, heeft ruim 25 jaar ervaring met de NEN 2767 inspecties van monumentaal erfgoed voor het Rijksvastgoedbedrijf, gemeentes en overige vastgoedeigenaren. Hij is docent RVB BOEI inspectiemethodiek, docent NEN2767 en Monumenten Inspecteren voor de Hogeschool Utrecht, Nederlandse Vereniging Doelmatig Onderhoud, Nationaal Restauratie Centrum, NEN en Helix Academy. Bij eerder genoemde opleiders en Stichting Comog Examens Vastgoed is hij lid van meerdere examencommissies.

Als expert is hij betrokken bij de NEN 2767 Conditiemeting methodiek en gebrekenlijsten. Daarnaast heeft hij in de begeleidingscommissie bijgedragen aan de totstandkoming van de Uitvoeringsrichtlijn Gebouwinspecties Conditiemeting, herstelmaatregelen en energieprestaties bij Monumenten (URL 2005).

Peter heeft als inspecteur onder andere onderstaande ‘krenten in de pap’ mogen inspecteren: Rijksmuseum Amsterdam, Vredespaleis en Ministeries Binnenhof waaronder het Torentje van Lubbers en Clingendael te Den Haag, Domtoren en Fundatie van Renswoude te Utrecht, Vestingwerken Naarden, Molen, Witte Kerk en vuurtoren te Katwijk, Koepel Haarlem en Arnhem, Blokhuispoort te Leeuwarden, Gevangenis en bijgebouwen Veenhuizen, Dubbelde Palmboom te Rotterdam en Bronbeek te Arnhem.

Daarnaast heeft Helix met de toevoeging van zusterbedrijf Lakerveld Ingenieurs & Architecten een krachtige impuls gegeven aan de Vakgroep Monumenten.

Een team van specialisten is u van dienst op het gebied van o.a. erfgoed, verduurzaming van erfgoed en herbestemming.

Wilt u weten hoe wij u van dienst kunnen zijn?
Bekijk ons dienstenoverzicht en neem contact op met onze adviseurs.

Onze diensten